صورتهای مالی

۲۰۱۵۰۹۰۸۱۷۱۸۴۴-financial-report-investors-invest

فایل PDF از گزارش ترازنامه ، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان در دسترس می باشد.

[button link=”http://tmkfoolad.ir/wp-content/uploads/2017/07/ترازنامه.pdf” title=”دانلود فایل PDF ترازنامه” bgcolor=”#ff7700″ ]

[button link=”http://tmkfoolad.ir/wp-content/uploads/2017/07/سود-و-زیان.pdf” title=”دانلود فایل PDF سود و زیان” bgcolor=”#004fbd” ]

[button link=”http://tmkfoolad.ir/wp-content/uploads/2017/07/صورت-جریان-وجوه-نقد.pdf” title=”دانلود فایل PDF صورت جریان وجوه نقد” bgcolor=”#59bf00″ ]