پیام مدیر عامل

ایران عزیزمان پس از سیر تاریخی توأم با فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی ، در دهه چهارم انقلاب اسلامی خود در عرصه مناسبات جهانی به عنوان الگوی عملی یک کشور اسلامی مستقل و غیر وابسته به قدرت های استکباری جهان ، با ثبات در مسیر پیشرفت و تعالی قدم بر می دارد . این در حالی است که دنیای غرب پس از ناکامی در تلاش های سیاسی و نظامی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، با اعمال تحریم های بی سابقه اقتصادی و ایجاد محدویت در مراودات بین الملی کشورمان ، سعی دارد به اهداف سلطه خود در ایران دست یابد .

مقام معظم رهبری با پیش آگاهی کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آن‌ها از تشدید فشارها و تحریم‌ها علیه ایران اسلامی همواره تلاش نموده اند به ارائه سیاست ها ، خط مشی ها و الگوهای مناسب جهت مقابله با این فشارها بپردازند .

نام گذاری دهه اخیر تحت عنوان «دهه پیشرفت و عدالت» و سال های اخیر تحت عناوین «همت مضاعف ، کار مضاعف»(۱۳۸۸) ، «اصلاح الگوی مصرف» (۱۳۸۹) ، «جهاد اقتصادی» (۱۳۹۰) و «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»(۱۳۹۱)  و «حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی»(۱۳۹۲)  در واقع بیانگر جهت گیری های کلان و آماده سازی بستر اقتصاد کشور در بخش های تولیدی و مصرفی برای رویارویی اثربخش با شرایط تشدید تحریم ها و طراحی و اجرای الگوی “اقتصاد مقاومتی”مبتنی بر برنامه ریزی و طراحی ساختارهای متناسب محسوب می شود که رهبر معظم انقلاب با بصیرت تمام ترسیم نموده اند .

در این میان شـرکت تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز به عنوان یکی از بنگاه های ‌اقتصادی کشور با چندین سال  تجربه در مدیریت و سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید کشور ، همواره تلاش نموده است همگام با الزامات ملی و بین المللی و همسو با مصالح کشور در حفظ عزت و اقتدار اقتصادی ایران اسلامی قدم بر دارد .

هر چند فلسفه وجودی تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز به عنوان یک بنگاه اقتصادی ، مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته از محل در آمدهای مکسوبه با رویکرد سودآوری و ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و یا بین المللی به منظور ایفای نقش موثر در ایفای تعهدات آتی این شرکت به کارکنان و بازنشستگان عزیز و گرانقدر است با این وجود این مجموعه اقتصادی به عنوان رسالت و مسئولیت اجتماعی خود همواره باور داشته است که فعالیت های اقتصادی باید تأمین کننده منافع ملی نیز باشد به ویژه در شرایط فعلی کشور که نقش واحدهای اقتصادی در مدیریت تحریم ها و دست یابی به خودکفایی ضامن ثبات و استقلال کشور می باشد. لذا اهتمام به رویکردهای مرتبط با “اقتصاد مقاومتی “ سرلوحه سیاست های کلان و راهبردهای این مجموعه اقتصادی قرار گرفته است . از مفهوم گسترده وکارآمداقتصاد مقاومتی ، بخش تسهیل معیشت خانواده در حوزه خانواده بزرگ فولاد در دستور کار وهدف مدیران شرکت تعاونی مصرف قرار گرفته که قطعا با حمایت مدیرعامل محترم شرکت فولاد خوزستان نتیجه قابل افتخاری نصیب همه خدمتگزاران خانواده بزرگ فولاد خواهد شد.

جهت حصول این مهم ، استفاده از پتانسیل ها ، مزیت های نسبی و فرصت های موجود در کشور و منطقه در دستور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره مندی از سرمایه های انسانی متخصص و دلسوز به آبادانی کشور، به اهداف راهبردی و انجام مأموریت های تعیین شده دست یابیم.

مدیران این شرکت همواره بر این باورند با اتکال به خداوند و تکیه بر تجارب و توانمندی های تخصصی موجود در این خانواده ، جملگی در کنار شایستگی های ممتاز شرکت فولاد خوزستان ، برای ارتقاء جایگاه این مجموعه بزرگ اقتصادی، به صورت خلاقانه ، راهبردهای مناسبی را طرح ریزی نموده تا با اجرای آن ها ، ضمن ایفای نقش مؤثر در اقتصاد ملی ، برای کلیه ذینفعان ارزش آفرینی نماید.

امید اسـت بتوانیم بر پایه تجربیات گذشته ، دانش روز  ، روش های نوین مدیریت و سرمایه انسانی ارزشمند مجموعه ، شاهد تحقق هر چه بهتر رسالت اقتصادی و اجتماعی شرکت تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز در قبال ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی و کارگران ، بازنشستگان و زحمتکشان شرکت فولاد خوزستان باشیم .

 

 

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان
حمیدرضا مجدی نسب