ارتباط با شرکت تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز

سایر اطلاعات

آدرس:
خوزستان - اهواز، کیلومتر 10 جاده ( اهواز - بندر امام )     صندوق پستی: 1378
خوزستان - اهواز، منازل سازمان 200 دستگاه صنایع فولاد جنب رستوران کوثر - شرکت تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز
 
  شماره تماس های دفتر مرکزی:
 تلفن:               2134195 (611) 98+
 نمابر:               2294090 (611) 98+
 کدپستی:         31398-61397
 
 ✉ آدرس الکترونیکی: info@tmkfoolad.ir
 

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

فرم تکمیل اطلاعات اعضاء

لطفا نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید ، در صورت عدم ثبت نام عواقب ناشی از آن بعهده عضو خواهد بود.