پیام مدیر عامل

بسمه تعالی

تعاونی” یعنی مدیریت دلسوزانه سرمایه‌ها، برخورداری از حامی همیشگی، همدلی کارکنان و بازنشستگان فولاد، دست در دست هم، برای خانواده بزرگ فولاد

اعضای ارجمند و فرهیخته شرکت تعاونی کارکنان فولاد خوزستان

در عصر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری، دانستن و دانستنی‌ها ، دستمایه پیشرفت انسان است و موجبات تقویت قراردادهای اجتماعی میان افراد را فراهم میسازد.

در جمع فرهیخته اعضای تعاونی کارکنان فولاد خوزستان همطراز اهداف و انگیزه‌های اقتصادی، با یک بنگاه مردم‌نهاد مبتنی بر تفاهم انسان‌ها روبرو هستیم. چنانچه گردش اطلاعات با هدف نقل و انتقال پیامهای ضروری میان مدیران سازمان و صاحبان سهام، تسهیل گردد، میشود انتظار تحکیم پیوندها را داشت و بالتبع تحقق اهداف نزدیک خواهد بود.

در شرایط کنونی جامعه و در سرآغاز دوران جدیدی از حیات و شکوفایی نهال دیرپای تعاونی، بسیار خوشوقت و خرسندیم که اعلام نماییم، فعالیت مجدد و بروز شدن تارنمای اینترنتی و نرم‌افزار ویژه شرکت تعاونی در ایام اخیر، در کنار افتتاح یک پنجره تازه ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی، در همین راستا صورت پذیرفته است.

هدف همکاران در واحد روابط عمومی، تلاش برای فراهم ساختن امکان ارتباط هرچه بیشتر و دوسویه با ذینفعان و مخاطبان اصلی مجموعه یعنی سهامداران و اعضای ارجمند تعاونی است.

امید است تک تک اعضای محترم، با استقبال و همکاری از طریق ابراز نظر، بیان بازخورد و کمک به انتشار اخبار صحیح از منابع موثق و پیشگیری از ابهامات و شایعات احتمالی، یاریگر همکاران تلاشگر در این حوزه باشند.

 

داریوش احمدی

مدیرعامل