گزارش هیئت مدیره تعاونی به مجمع عمومی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

report
ب

[button link=”http://tmkfoolad.ir/wp-content/uploads/2017/07/gozaresh.pdf” title=”دانلود فایل کامل گزارش بصورت PDF” bgcolor=”#57ba00″ ]

بسم ا…. الرحمن الرحیم

گزارش هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان به مجمع عمومی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

ریاست محترم مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی  کارکنان فولاد خوزستان

با سلام

ضمن حمد و ستایش خداوند متعال و قدردانی و تشکر از کلیه اعضای محترم تعاونی تولیدی توزیعی فولاد خوزستان  که در این مجمع حضور بهم رسانده اند ، اینجانب داریوش احمدی  به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره ، گزارش عملکرد مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ و پیشنهادات لازم در خصوص مراتب صورتجلسه را اعلام می دارم. این هیئت مدیره به پشتوانه حمایت بی دریغ اعضای محترم ، تمام تلاش و سعی خود را برای شکوفایی تعاونی مصرف و استفاده از فرصتهای ایجاد شده برای کسب سود آوری و درآمد مجموعه و حفظ و توسعه منافع اعضای محترم  ، نموده است که خلاصه آنها بشرح زیر میباشد:

الف ) اقدامات انجام شده برای فروش بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب به فولاد خوزستان :

۱-با توجه به تصویب مجامع عمومی تعاونی مورخ ۰۶/۱۲/۹۳  و ۰۵/۰۹/۹۴  برای فروش به قیمت توافقی بخشی از سهام متعلق به شرکت تعاونی در سرمایه گذاری برای ایجاد بلوک ۵۱ درصدی فولاد خوزستان و ۴۹ درصدی تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان ، هیئت مدیره تعاونی تمام تلاش و رایزنی های لازم برای به سرانجام رساندن این معامله را انجام داده و از هیچ گونه اقدامی دریغ نکرده است. متأسفانه انجام این معامله با مشکلاتی  مواجه شده و باعث گردید که نظر تنها خریدار مجموعه ( شرکت فولاد خوزستان) برای خرید سهام ۵۱ درصد شرکت سرمایه گذاری تغییر یابد و مدیریت محترم شرکت فولاد خوزستان طرح خرید ۷۰ درصد سهام شرکت های اقماری زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری را مطرح نماید.

۲-همزمان با تردید و دودلی فولاد خوزستان برای خرید سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه فـولاد جـنوب یا حـتی شـرکت های اقـماری تحـت پوشـش آن و با توجـه به سـیاست گذاری های انجام شده در فولاد خوزستان ، تشکیل و ایجاد شرکت های تابعه تحت پوشش مستقیم فولاد خوزستان با سرعت آغاز گردید و اکثر کارهای خدماتی مانند فضای سبز ، پخت غذا ، نظافت و امثالهم به یکی از شرکتهای موجود ۱۰۰ درصدی فولاد خوزستان واگذار شده و برنامه ریزی واگذاری سایر فعالیت های مشاوره ای ، فنی ، مهندسی و حمل ونقل جاده ایی و ریلی  شرکت به شرکتهای جدید التأسیس در حال انجام بود. در این راستا  تأسیس شرکت خدمات مشاوره و مهندسی  – شرکت  فنی و مهندسی – حمل و نقل زمینی – حمل و نقل ریلی – خـدمات بندری – بازرگانی خارجی و …… در دستور کار شرکت فولاد خوزستان قـرار گـرفته و پیگـیری ویـژه ای مـی گردید.  هرچند مدیریت محـترم شـرکت فولاد خوزستان مرتباً اعلام می کردند تأسـیس شـرکت های تابعه فولاد منافاتی با واگذاری کار به شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری که از طریق مناقصه یا استعلام برنده می شوند ندارد، ولی ادامه این روند زنگ خطر جدی برای بقای شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری بود.

۳-با توجه به رایزنی های بعمل آمده با مدیریت محترم شرکت ،  خوشبختانه نظر مساعد ایشان برای مشارکت با مجموعه شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب جلب گردید و مقرر شد طرح خرید ۷۰ درصد سهام شرکتهای تابعه شرکت سـرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ، به صـورت مرحـله ای انجام شده و  از خدمات شرکت هایی که ۷۰ درصد سهام آنها به فولاد واگذار شده حداکثر استفاده بعمل آید. در این راستا شرکتهای مهندسی مشاور پیشگامان فولاد جنوب ، شرکت گنجینه پردیس ، شرکت RTS  ، شرکت یاوران فولاد جنوب و شرکت اقیانوس آزاد مورد توجه شرکت فولاد خوزستان قرار گرفته و عملیات اجرایی تعیین قیمت  این شرکتها و خرید ۷۰ درصد سهام آنها آغاز گردید.

۴-در حال حاضر از ۵ شرکت فوق الذکر تنها ۲ شرکت گنجینه پردیس و پیشگامان فولاد جنوب معامله شده است و معامله مابقی شرکتها با توجه به سیاست های فولاد خوزستان فعلا انجام نشده ولی امیدواریم در آینده ای نزدیک، خرید ۷۰ درصد سهام شرکتهای یاوران فولاد جنوب ، RTS و اقیانوس آزاد انجام گردیده و حداکثر استفاده از خدمات این شرکتها بعمل آید.

اساس تعیین قیمت فروش شرکتهای گنجینه پردیس و پیشگامان فولاد جنوب ، گزارش کارشناسی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که از موسسات حسابرسی معتمد بورس و اوراق بهادار کشور بوده که در  تیرماه ۱۳۹۵ تهیه شده است. قیمت خرید ۷۰ درصد سهام  هر دو شرکت خریداری شده خوشبختانه بیشتر از قیمت به روز  کارشناسی شده شرکت ارقام نگر آریا و حتی بالاتر از قیمت به روز کارشناسی شده توسط آقای تجلی در سال ۱۳۹۳ میباشد.

 

نام شرکت ازرش قیمت دفتری ۱۰۰ درصد سهام قیمت دفتری ۷۰% سهام واگذار شده خالص ارزش روز  ارقام نگر آریا در ۹۵ خالص ارزش روز آقای تجلی در ۹۳ قیمت توافق شده با فولاد خوزستان برای ۷۰ درصد سود حاصل از فروش ۷۰ % سهام
گنجینه پردیس ۲۳،۲۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶،۲۵۲،۹۷۶،۵۸۰ ۲۴،۱۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۵،۴۸۱،۸۰۰،۰۰۰ ۲۹،۲۲۸،۸۲۳،۴۲۰
پیشگامان فولاد جنوب ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۴۳،۰۰۰،۰۰۰ —- ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سهامدارن گنجینه( فروخته شده ) سود حاصل از فروش تقسیم شده بین سهامداران : فولادتوان  ۱۰،۵۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال  – فولاد و ذوب جنوب  ۱۰،۰۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال  – یاوران ( ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰  ) –  سرمایه گذاری ۸،۱۸۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سود برگشت شده به سرمایه گذاری از محل فروش سهام گنجینه فولاد توان ۱۰،۵۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال – فولاد و ذوب جنوب ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال و در مجموع با احتساب سود سرمایه گذاری ۲۴،۶۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت فروش گنجینه به سود سرمایه گذاری اضافه شده است.
سهامداران پیشگامان ( فروخته شده) یاوران فولاد جنوب ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال و تماماً به شرکت سرمایه گذاری منتقل شده و در سود سالیانه این شرکت آورده شده است.
با توجه به مبلغ سود حاصل از فروش ۷۰% شرکت های گنجینه پردیس و پیشگامان ، از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال سود تقسیم شده شرکت سرمایه گذاری حدود ۲۰ میلیارد ریال آن مربوط به این فروش ها میباشد و با توجه  به اینکه ۶۳ درصد سود متعلق به تعاونی فولاد خوزستان میباشد به صورت تقریبی حدود ۳۱ درصد سود سالیانه تعاونی از محل این فروش بوده است.

 

۵-توضیحاتی در ارتباط با ارزش گذاری و تعیین قیمت شرکتهای غیر بورسی :

بطور کلی برای  قیمت گذاری شرکتهای غیر بورسی  طبق استانداردهای حسابداری و حسابرسی از ۴ روش زیر استفاده می گردد:

 • تعیین قیمت بر اساس روش سود آوری
 • تعیین قیمت براساس ارزش خالص دفتری
 • تعیین قیمت براساس خالص ارزش روز
 • تعیین قیمت براساس متوسط قیمت سه روش فوق الذکر

 

برای خریدار یا فروشنده انتخاب هریک از روشهای تعیین قیمت مهم میباشد بطوریکه هر فروشنده تمایل دارد قیمت فروش خود را بر اساس روش خالص ارزش روز تعیین نماید و بر عکس دیدگاه خریدار ، خرید بر اساس کمترین قیمت میباشد و در اکثر موارد  برای تعیین قیمت یک شرکت غیر بورسی ،  بر اساس متوسط  قیمت  اقدام شده و  توافق خرید / فروش صورت می گیرد.  خوشبختانه با نظر مساعد مدیریت محترم شرکت فولاد خوزستان ، قیمت های توافق شده برای خرید ۷۰ درصد سهام شرکتهای اقماری  بر اساس قیمت روز آنها و با  اضافه نمودن ارزش سهام مدیریتی ، تعیین شده است.

۶-هیئت مدیره تعاونی در راستای درخواست بعضی از کارکنان محترم شرکت فولاد خوزستان برای عضویت در تعاونی و به جهت فراهم نمودن امکان عضو گیری جدید ، ارزش گذاری سهام تعاونی در سال ۱۳۹۶ را در دستور کار خود قرار داده است و انشااله با مساعد شدن زمینه انجام کار ، اقدامات لازم را انجام داده و پس از طی مراحل قانونی مربوطه ، در مجمع عمومی گزارش خود را ارائه خواهد نمود و تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت هر سهم تعاونی و نحوه عضو گیری جدید انجام خواهد شد.

۷-با توجه به مجمع مورخ  ۱۶/۰۹/۹۵  برای انتخاب هیئت مدیره و استخراج آراء واریز شده به صندوق رأی ، بطور قطع و یقین سیاست تعامل و برقراری مشارکت با فولاد خوزستان مورد تائید اکثریت اعضای تعاونی قرار گرفته است.  وظیفه قانونی و شرعی هیئت مدیره و بازرسان تعاونی رعایت صرفه و صلاح اعضا و حفظ روابط حسنه با فولاد خوزستان و برقراری مشارکت میباشد. با توجه به تغییر نظر مدیریت محترم فولاد خوزستان برای خرید سهام ۷۰ درصد شرکت های اقماری ، و منصرف شدن از خرید ۵۱ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری ، راهی بجز  انجام تعامل و معامله و ایجاد شراکت دائم با فولاد خوزستان باقی نمی ماند تا از این طریق  هم منافع بلند مدت شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری حفظ شده و هم بتوانیم نظر مساعد مدیریت محترم فولاد خوزستان برای حمایت از سایر فعالیت های اقتصادی تعاونی و شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری را بدست آوریم.

شرکت تعاونی و سهام ۶۳ درصدی آن در شرکت سرمایه گذاری و سایر سرمایه گذاری های انجام شده تعاونی ، امانتی از طرف اعضا بوده که به هیئت مدیره و بازرسان تعاونی داده اند و تک تک اعضای هیئت مدیره و بازرسان خود را موظف به حفظ و توسعه سرمایه و دارایی های تعاونی دانسته و از هر گونه اقدامی برای دستیابی به این امر مهم دریغ نمی کنند.

 

۸-هیئت مدیره تعاونی پس از ارزیابی وضعیت موجـود تعـاونی ، شرکت فولاد خوزسـتان و شـرکت سـرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب ، صرفه و صلاح مجموعه تعاونی را  برقراری هر چه بیشتر تعامل با فولاد خوزستان دانسته و با هر گونه معامله برد – برد با فولاد خوزستان برای حفظ منافع بلند مدت سرمایه گذاری های انجام شده ، موافقت و پشیبانی نموده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

ب ) گزارش صورتهای مالی تلفیقی شرکت اصلی (تعاونی) و گروه تهیه شده و به تائید حسابرس مستقل قانونی رسیده است. خلاصه عملکرد مالی تعاونی و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵  بشرح زیر میباشد:

 

ردیف شرح مبلغ ( ریال )۱۳۹۵ مبلغ ( ریال )۱۳۹۴
۱ فروش خالص فروشگاه شماره ۱ و ۲ ۷۱،۷۵۵،۲۱۲،۲۵۸ ۶۲،۵۱۷،۳۹۱،۵۸۴
۲ سود فروشگاه های شماره ۱ و ۲ ۱۶،۳۰۷،۹۱۱،۹۲۳ ۸،۵۲۲،۵۹۳،۶۱۹
۳ سود قراردادهای تعاونی ۱،۲۳۰،۱۱۰،۹۳۱ ۷۴۳،۶۰۰،۷۶۶
۴ سود اجاره بازارچه فولاد ۲۵۲،۱۵۲،۰۰۰ ۲۸۷،۶۵۲،۰۰۰
۵ سود حاصل از سپرده بانکی ۱۴۹،۴۶۹،۳۹۳ ۳۵۸،۲۸۸،۸۲۳
۶ سود حاصل از سهام اتحادیه امکان ۲۶۲،۱۹۵،۱۹۴ ۲۶۱،۰۰۰،۰۰۰
۷ سود حاصل سهام بورس کالای ایران و فولاد خوزستان ۸۵،۱۷۸،۲۵۰ ۳۴۶،۰۸۶،۵۹۹
۸ جمع سود ۱۸،۲۸۷،۰۱۷،۶۹۱ ۱۰،۵۱۹،۲۲۱،۸۰۷
۹ هزینه های عملیاتی (۱۶،۹۳۹،۵۸۹،۸۶۷) (۱۲،۶۶۷،۱۴۶،۲۸۰)
۱۰ سود خالص تعاونی ازمحل فعالیت های مستقم خودتعاونی ۱،۳۴۷،۴۲۷،۸۲۴ (۲،۱۴۷،۹۲۴،۴۷۳)
۱۱ سود کل شرکت سرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷۹،۶۳۹،۰۰۰،۰۰۰
۱۲ سهم ۶۳% سود تعاونی فولاد خوزستان( از محل ردیف ۱۱ ) ۱۵۴،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۳،۱۷۲،۵۷۰،۰۰۰
۱۳ سود تقسیم شده سال سهم تعاونی مصرف در شرکت سرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب (سهم ۶۳% ) ۴۰،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۴۰۰،۱۰۶،۰۲۳
۱۴ افزایش سرمایه تعاونی فولاد خوزستان در شرکت سرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب که از محل تقسیم سودهای انباشته آن شرکت صورت گرفته است ( مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از سودهای انباشته به سرمایه اضافه شده و سرمایه شرکت سرمایه گذاری از ۶ میلیارد تومان ۳۱ میلیارد تومان افزایش یافته است) ۱۵۷،۵۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰
۱۵ سود تقسیم شده در مجمع مورخ ۲۰/۰۸/۹۴ شرکت سرمایه گذاری که بصورت علی الحساب بین اعضای تعاونی توزیع شده است ۳۹،۴۰۶،۵۰۰،۰۰۰
۱۶ جمع کل سود ناخالص ۴۲،۲۹۷،۴۲۷،۸۲۴ ۲۴۵،۱۵۸،۶۸۱،۵۵۰
۱۷ ۵% ذخیره قانونی (۲،۰۹۷،۴۴۷،۶۴۷) (۱۲،۲۴۰،۰۲۱،۳۴۳)
۱۸ ۵ % ذخیره احتیاطی
۱۹ مالیات (۳۴۸،۴۷۴،۸۷۸) (۲۳۰،۳۹۹،۸۸۴)
۲۰ جمع کل سود ۳۹،۸۵۱،۵۰۵،۲۹۹ ۲۳۲،۶۸۸،۲۶۰،۳۲۳
۲۱ مبلغ افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب موضوع بند ۱۱ مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۹۴ —- (۱۵۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
۲۲ سود علی الحساب تقسیم شده از محل ردیف ۱۵ —- (۳۹،۴۰۶،۵۰۰،۰۰۰)
۲۳ سود خالص قابل تقسیم در پایان سال ۱۳۹۵ ۳۹،۸۵۱،۵۰۵،۲۹۹ ۳۵،۷۸۱،۷۶۰،۳۲۳
۲۴ سود خالص قابل تقسیم هر سهم ( تعداد سهام تعاونی ۲۵۹،۳۵۴،۶۲۴ ۱۵۴ ۱۳۸

 

 

 • در سال ۱۳۹۵ تعداد ۹ نفر از اعضای بازنشسته اخراجی که پس از بررسی مدارک ارائه شده دارا بودن شرایط عضویت آنها تائید شده است ( بازنشسته فولاد ) به تعاونی برگشت شده اند همچنین  تعداد ۶ نفر از اعضا استعفاء داده و با آنها تسویه حساب مالی صورت گرفته و تعداد ۶ نفر که پس از بررسی لیست اعضای تعاونی اسامی آنها تکراری بوده و از لیست اعضای تعاونی حذف و سرمایه آنها برگشت شده است.
 • با توجه به موارد فوق الذکر در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد اعضای تعاونی ۳۵۳۰ نفر و سرمایه اعضاء ۲۵۹،۳۵۴،۶۲۴،۰۰۰ ریال می باشد.

ج ) گزارش مختصری ازشرکت سرمایه گذاری توسعه فولادجنوب و شرکتهای تابعه :

تأسیس :

ایده اولیه تأسیس هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب توسط مدیریت شرکت فولادخوزستان در سال ۱۳۸۲ برمبنای نمونه های موجود درصنعت فولاد و دیگر صنایع و نیز تجارب قبلی در شرکت فولاد خوزستان و پتانسیل همکاری وهم افزائی موجود در شرکتهای فولادسازی استان و فولاد آذربایجان مطرح گردید.

براین مبنا و بمنظورحداکثر بهره مندی ازتجارب قبلی مقررگردید مدیریت هلدینگ وشرکتهای زیرمجموعه با هدف استفاده حداکثری از مساعی مدیریت شرکتهای فولادسازی در ایجاد بازارکار، بهره مندی از دانش و تخصص مدیران ارشد و میانی و بازنشسته، در اختیار مدیران عامل وقت سه شرکت اصلی (فولادخوزستان ،گروه ملی وآذربایجان) قرارگرفته و سود حاصل ازفعالیت مجموعه هلدینگ بنحو مقتضی(درقالب تعاونی کارکنان) به کارکنان شرکتهای فولادی مزبوراختصاص یافت.

این تدبیر در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی سه گانه مورد تصویب قرارگرفته و مبنای تأسیس شـرکت هلدینگ و زیرمجموعه های آن قرارگرفت .

 

تأمین سرمایه :

تأمین سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت ها بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال بوده و از محل زیر تأمین شده است :

–  استقراض ازشرکت های فولادخوزستان و آسکوتک

– تسهیلات بانکی برمبنای ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی تأسیس شرکت حمل و نقل ریلی

– خرید اقساطی سهام شرکت تامین موادمعدنی (چناره)

– مشارکت در سهام شرکت کارگزاری ستاره جنوب

سود سنوات آتی فعالیت مجموعه صرف بازپرداخت اصل و فرع استقراض اولیه وتسهیلات بانکی گردیده است.

آغاز فعالیت :

فعالیت هلدینگ در دیماه سال ۱۳۸۲ با تأسیس شرکت کارگزاری ستاره جنوب آغاز شد. در سال ۱۳۸۴ این شرکت اقدام به خرید سهام شرکت تأمین مواد صنایع فولاد (چناره) از سازمان خصوصی سازی  به ارزش بالغ  بر ۴۲ میلیارد ریال نمود . همچنین طی همین سال نسبت به تأسیس شرکت فولاد ریل جنوب با سرمایه  ۴۰۰میلیون ریالی با مشارکت ۴۹ درصدی راه آهن جمهوری اسلامی اقدام گردید.

توسعه  :

درمراحل بعد حوزه فعالیت شرکت با تاسیس شرکت های تابعه گسترش یافته و اینک هلدینگ سرمایه گذاری وتوسعه فولادجنوب با استعداد ۱۵ شرکت درحوزه های تولیدی،بازرگانی وخدمات تخصصی مشغول فعالیت وارائه خدمات به صنعت فولاد خصوصاً صنایع فولادسازی استان خوزستان می باشد.

تامین سرمایه شرکتهای تابعه :

 

شرکت های تابعه      مبلغ سرمایه

میلیون ریال

محل تامین اولیه
کارگزاری ستاره جنوب ۵۰٫۰۰۰ استقراض
فولادریل جنوب ۲۰۴٫۰۰۰ استقراض وتسهیلات بانکی ووجوه اداره شده
تامین موادمعدنی ۴۷٫۵۰۰ استقراض وتسهیلات سازمان خصوصی سازی
یاوران فولادجنوب ۲۰٫۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد
تجارت کالای آتیه ۸۰٫۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد
PSI ۴۵۰٫۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد
RTS ۱۳٫۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری
کشتیرانی خط اقیانوس آزاد ۵٫۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری
حمل ونقل گنجینه پردیس ۲۰،۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد
نسوزخوزستان واحد دولومیت ۱۰٫۲۰۰ شرکت سرمایه گذاری
توسعه فولادوذوب جنوب ۲٫۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری
نیروگاهی فولادتوان جنوب ۵٫۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری
mmte ۱٫۳۰۰ شرکت سرمایه گذاری

 

افزایش سهام شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان :

درسال ۱۳۸۹ با تدبیر هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ابراز تمایل شرکت تعاونی فولاد آذربایجان ۱۲درصد سهام مورد تملک آن شرکت درهلدینگ سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرارگرفته و با احتساب سهم سود سال ۱۳۹۰  به ارزش ۶۰ میلیارد ریال  توسط شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان خریداری و وجه آن از محل سود توزیع شده در سال  ۱۳۸۹  توسط شرکت سرمایه گذاری تأمین و درصد سهام تعاونی کارگران مجتمع فولاد اهواز از ۵۱ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافت . سهام خریداری شده اکنون با ارزش افزوده مناسب به تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان تعلق دارد.

معرفی شرکتهای تابعه ، سهامداران وسرمایه :

 • شرکت فولاد ریل جنوب :
سرمایه سهامداران درصد سهام
چهارصد میلیار ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۵۱ %
کالا تجارت مریان ۴۹ %
یاوران فولاد جنوب یک سهم
تجارت کالای آتیه یک سهم
حمید شکیب مهر یک سهم

 

 • لکوموتیو ریل اروند
سرمایه سهامداران درصد سهام
دومیلیارد و پانصد میلیون  ریال فولاد ریل جنوب ۹۹ %
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب یک سهم
کالا تجارت مریان یک سهم
تجارت کالای آتیه یک سهم
حمید شکیب مهر یک سهم

 

 • حمل و نقل گنجینه پردیس :
سرمایه سهامداران درصد سهام
بیست میلیارد ریال شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان ۵۰ %
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۲۹%
شرکت ایده پردازان صنعت فولاد ۱۹ %
شرکت فولاد خوزستان ۱ %
تجارت کالای آتیه ۱ %

 

 • کشتیرانی خط اقیانوس آزاد :
سرمایه سهامداران درصد سهام
پنج میلیارد  ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۹۹ %
تأمین مواد معدنی صنایع فولاد یک سهم
یاوران فولاد جنوب یک سهم
تجارت کالای آتیه یک سهم
توسعه فولاد و ذوب جنوب یک سهم

 

 • یاوران فولاد جنوب :
سرمایه سهامداران درصد سهام
بیست میلیارد  ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۹۹ %
تأمین مواد معدنی صنایع فولاد یک سهم
نیروگاهی فولاد توان جنوب یک سهم
تجارت کالای آتیه یک سهم
توسعه فولاد و ذوب جنوب یک سهم

 

 • مهندسی فن آور معادن و فلزات ( MMTE ) :
سرمایه سهامداران درصد سهام
یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون  ریال شرکت ماینز اند متالز اینجینیرینگ ۴۹ %
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۲۵ %
اشخاص حقیقی ۲۶ %
 • مهندسین مشاور پیشگامان جنوب :
سرمایه سهامداران درصد سهام
یک میلیارد ریال شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان ۷۰ %
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۳۰%
شرکت ایده پردازان صنعت فولاد یک سهم
شرکت فولاد خوزستان یک سهم
شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان یک سهم
یاوران فولاد جنوب یک سهم

 

 • نیروگاهی فولاد توان جنوب :
سرمایه سهامداران درصد سهام
یک میلیارد ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۹۹%
شرکت توسعه و ذوب فولاد جنوب یک سهم
شرکت تجارت کالای آتیه یک سهم
شرکت تأمین مواد معدنی صنایع فولاد یک سهم
یاوران فولاد جنوب یک سهم

 

 • شرکت PSI ( پارس استیل ) :
سرمایه سهامداران درصد سهام
پنجاه میلیون درهم سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۱۰۰%

 

 • کارگزاری ستاره جنوب :
سرمایه سهامداران درصد سهام
پنجاه میلیارد ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۹۹%
شرکت توسعه و ذوب فولاد جنوب ۱۰۰ سهم
شرکت کشتیرانی خط اقیانوس آزاد ۱۰۰ سهم
شرکت نیروگاهی فولاد توان جنوب ۱۰۰ سهم
یاوران فولاد جنوب ۱۰۰ سهم

 

 • تجارت کالای آتیه :
سرمایه سهامداران درصد سهام
هشتاد میلیارد ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۹۹%
شرکت توسعه و ذوب فولاد جنوب یک سهم
شرکت یاوران فولاد جنوب یک سهم
شرکت تأمین مواد معدنی صنایع فولاد یک سهم
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان یک سهم

 

 • شرکت RTS  :
سرمایه سهامداران درصد سهام
یکصد و پنجاه هزار ریال عمان سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۷۰ %
عبدالحکیم بن زهران الیعربی ۳۰ درصد

 

۱۳- تأمین مواد معدنی صنایع فولاد :

سرمایه سهامداران درصد سهام
سی و هفت میلیاردو سیصدو هشتاد و سه میلیون و هفتصد وپنجاه هزار ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۹۹%
شرکت توسعه و ذوب فولاد جنوب یک سهم
شرکت یاوران فولاد جنوب یک سهم
شرکت نیروگاهی فولاد توان جنوب یک سهم
شرکت تجارت کالای آتیه یک سهم
کارکنان شاغل و بازنشسته یک درصد

 

۱۴-توسعه فولاد و ذوب جنوب :

سرمایه سهامداران درصد سهام
دو میلیارد ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۹۹%
شرکت تامین مواد معدنی صنایع فولاد یک سهم
شرکت یاوران فولاد جنوب یک سهم
شرکت نیروگاهی فولاد توان جنوب یک سهم
شرکت تجارت کالای آتیه یک سهم

۱۵-نسوز خوزستان واحد دولومیت :

سرمایه سهامداران درصد سهام
بیست میلیارد ریال سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب ۴۹%
شرکت نسوز خوزستان ۴۸ %
شرکت یاوران فولاد جنوب ۱ %
شرکت تجارت کالای آتیه ۱ %
آقای مسعود استقامت یک سهم

[button link=”http://tmkfoolad.ir/wp-content/uploads/2017/07/gozaresh.pdf” title=”دانلود فایل کامل گزارش بصورت PDF” bgcolor=”#57ba00″ ]

دیدگاه ها

 • مصطفی 27 آگوست, 2017 :: 10:47

  خدا رو شکر که بالاخره این اطلاعات که واقعا چیز قایم کردنی و پنهانی اصلا” برای هیشکی نباید باشه اینجا و تو این تاریخ در این سایت منتشر شد و این میتونه نوید بخش آینده ای خوب برای تعاونی باشه روزی که بتونه وارد سازمان بورس بشه چون این شفافیت ها لازمه ورود به بورس هستند و این وعده انتخاباتی هیئت مدیره از قبل بوده .خدا کنه اتفاق بدی نشه و این روند های رو به خیر همچنان ادامه داشته باشه.به امید روزهای بهتر برای تعاونی مون

  • حمیدرضا مجدی نسب 28 آگوست, 2017 :: 20:19

   سلام ورود تعاونی ها به بورس محدودیتهایی دارد و چون در اساسنامه تعاونی ما ذکر شده که اعضا باید از بازنشستگان و شاغل شرکت فولاد خوزستان باشند لذا رفتن به بورس نمی تواند امتیازی محسوب شود, در حال حاضر دفتر خرید و فروش سهام در امور اداری تعاونی فعال شده و اعضا میتوانند از این طریق اقدام به خرید و فروش سهام خود نمایند

 • مصطفی 2 سپتامبر, 2017 :: 08:25

  سلام.جناب مدیر لطفا” این سایت و هر تغییری که در اون انجام میشه رو روزانه زیر ذره بین داشته باشید و بهش اهمیت بدید لطفا” .بالاخره این تنها راه ارتباطی مفید و کاملی یه که میشه به آینده اش امیدوار بود.در سایت از چند روز قبل یک ایراد فنی دیدم. اونم اینکه در PAGE اصلی با اینکه چند صفحه است و تعداد اونها هم به عدد نوشته شده اما فقط صفحه اول رونشون میده علیرغم اخبار صفحات ۲و۳ هم داره .وقتی که روی گزینه صفحات بعدی و ۲و۳ میرید و کلیک میکنید انگار که نه انگار و هیچی بالا نمیاد .این رو سریع رفع و رجوع کنید که بشه به اخبار قبلی هم دسترسی داشت.”ایراد در سایت”.

  • مدیر سایت 3 سپتامبر, 2017 :: 00:30

   سلام جناب آقای مصطفی، سایت تعاونی فولاد تازه بروز رسانی و قبل از هرگونه آپلود شدن از نظر فنی و برنامه نویسی بررسی کامل شده است. تیم برنامه نویسی سایت از شرکت نرم افزاری هما تمام ایرادات موجود را بررسی قرار داده و رفع خواهند کرد. با توجه به پیشرفت گوشی های همراه سایت واکنشگرا و برای تمام صفحه های نمایشگر از جمله موبایل طراحی شده است. مشکل شما در تمامی مرورگرها از جمله گوشی های تلفن همراه بررسی شد و هیچگونه ایرادی در سایت مشاهده نشد و با کلیک کردن بر صفحات دیگر و همچنین اخبار صفحات ۲ و غیره بدرستی نمایش داده شد و تا اکنون هیچگونه ایرادی با توجه به بازدید سایت گزارش نشده است.
   احتمالا مشکل از طرف مرورگر شما است. لطفا با مرورگر دیگری امتحان کنید و باز در صورت مشکل با شماره تماس ۰۹۱۶۳۰۳۴۶۹۰ تماس حاصل فرمایید. درضمن برای هرگونه انتقاد و پیشنهاد خواهشمندیم از قسمت ارتباط با ما پیگیری کنید . در این صفحه دیدگاه ها فقط مخصوص خبر ذکر شده میباشد و در صورتی که هر پیامی، ارتباطی با خبر نداشته باشد حذف خواهد شد.

   با تشکر مدیریت وب سایت

 • مصطفی 3 سپتامبر, 2017 :: 13:19

  ممنون از راهنمایی تون و خوبه که تو همون PAGE اصلی هم به همه بازدید کنندگان سایت این مطلب با پیام قابل توجهی داده بشه که با مرورگر کروم باید کار کنن که درست همه چی بیاد بالا و موزیلا یا اکسپلورر نمیتونن جوابگوی کامل باشن اینجا..ضمنا” قسمت ارتباط با ما هم که انگار میخواد باهاتون تسویه حساب کنه فقط کم مونده شماره حساب بخواد وگرنه برای ارائه یک نظر یا
  انتقاد باید کل اصول دین تون رو براشون تکمیل کنید و اینها عملا” یعنی اینکه هیشکی هیچی نگه اینجا و همینطور هم میشه که سایت ها مورد توجه قرار نمیگیرن و به بهترین شکل که لیاقتش رو دارن بهره برداری نمیشه.از ما گفتن بود .صلاح مملکت خویش خسروان دانند .کار نیکو کردن از پر کردنست .

  • مدیر سایت 3 سپتامبر, 2017 :: 19:24

   سلام جناب آقای مصطفی

   در مورد دیدگاه های اخیر شما بعلت اینکه ارتباطی با خبر نداشت و باید دیدگاه ها در خصوص همان خبر ارائه شود در ایمیل پاسخگو شما شدیم که متاسفانه ایمیل صحیح ارسال نکرده بودید. در ارتباط با مشکلات شما در خصوص بالا امدن سایت فقط با گوگل کروم اعلام میداریم سایت با تمامی مرورگرها تست شده و هیچگونه مشکلی از این بابت برای اجرای سایت دیده نشد. نمی دانیم مشکل دقیق شما چیست ولی برای کمک به شما دوست عزیز لطفا مرورگر خود را بروز رسانی یا با زدن کلید ctrl+f5 سایت را رفرش کرده و دوباره امتحان کنید در صورت وجود مشکل با پشتیبانی سایت به شماره تماس ۰۹۱۶۳۰۳۴۶۹۰ تماس حاصل فرمایید یا در صورت تمایل خواهشمندیم با سیستم دیگری سایت را با هر مرورگری تست کرده و امتحان کنید.

   در خصوص شرکت نرم افزاری هما ، هیچ وقت توانایی برنامه نویسی وب سایتها از خود سایت شرکت نرم افزاری با هرگونه طراحی استعلام نمی شود. مطمئناً نمونه کارهای زیادی را باید نشان دهند و بعد از مشاهده نمونه کارها استعلام لازم انجام شود. این دیدگاه از نظر هر کسی متفاوت است که برای شما طراحی سایت خود شرکت نرم افزاری اهمیت دارد نه کارهای انجام شده!!!

   گروه نرم افزاری هما سالهاست در زمینه های برنامه نویسی فعالیت استانی و کشوری را داشته و دارای مجوز و پروانه بهره برداری صنعت تولید نرم افزار از سازمان صنعت و تجارت استان و سازمان نظام صنفی رایانه ای و همچنین گواهی های معتبر جهانی در زمینه برنامه نویسی و امنیت را دارا می باشد و با کارهای متعدد برنامه نویسی در این خصوص از طرف وزیر محترم صنعت معدن و تجارت جناب آقای نعمت زاده در سال۹۵ مورد تقدیر واقع شده است. سیستم هوشمند مجامع که برای اولین بار در کشور توسط این شرکت انجام شد که اتاق تعاون آن را مورد تایید اعلام کرده است. که این سیستم هم اکنون در مجامع تعاونی فولاد نیز اجرا می شود. ارگانها از جمله استانداری خوزستان و منطقه ازاد اروند ، سازمان صنعت معدن تجارت، سپاه پاسدارن، ملی حفاری، اتاق تعاون، سازمان هواپیمایی کشوری، فولاد خوزستان، شرکت شهرک صنعتها ، اتحادیه رایانه، سازمان نظام صنفی رایانه ای، مجتمع انفورماتیک ایرانیان، جهاد کشاورزی، مخابرات استان و …. از جمله مشتریان این شرکت میباشند که با استعلام از برخی شرکت ها رضایت کامل را در حوزه نرم افزار با این شرکت را داشته اند.

   اکثرا سایت هر شرکت خدماتی جنبه تبلیغاتی را دارا می باشد و قاعدتاً هر سایتی در بازده های زمانی بروز رسانی را انجام میدهد. سایت تعاونی فولاد خوزستان نیز در ماه پیش عملیات بروز رسانی را انجام داد. مورد دیگر این است که روال کار سایتهای که بروز رسانی میشوند، کارفرما درخواستها و پیشنهادات خود را به برنامه نویس میدهند و برنامه نویس طبق آن درخواستها سایت را تکمیل میکند و این روند مرحله به مرحله انجام میشود و سایت بروز رسانی میشود و پس از آپلود ممکن است مشکلات ریزی وجود داشته باشد که در مرحله بعد بروز رسانی در صورت هرگونه مشکل به برنامه نویس گفته میشود و در اسرع وقت رفع میشود.

   در زمینه ارتباط با ما نیز اطلاعاتی در خصوص اسم ، تلفن موضوع و متن پیام شما را میخواهد فکر نمیکنیم این چیزها بعنوان تسویه حساب گفته شود !!!! پر کردن مواردی هست که بشود به شما تماس گرفت و این موارد فقط در این سایت نیست و تمامی سایتها این سوالات باید پر شود. چون باید مدیران سایت ارتباط با مشتریان را داشته باشند. در قسمت ارتباط باما یک فرم هست و اطلاعات دیگری هم نظیر ایمیل شرکت و شماره تماس شرکت موجود است شما از هر طریقی میتوانستید اقدام کنید.

   * این پیام ها پس از گذشت ۴۸ ساعت بعلت ارتباط نداشتن با خبر فوق حذف خواهند شد. *

   موفق و پیروز باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *