اسامی ۱۱۱ نفر از برندگان جوایز خریداران در شش ماهه اول سال ۹۶

اسامی ۱۱۱ نفر از برندگان جوایز خریداران در شش ماهه اول سال ۹۶

باسلام خدمت دوستان احتراما اسامی ۱۱۱ نفر از برندگان جوایز خریداران در شش ماهه اول سال ۹۶ که به قید قرعه مشخص گردیده اند اعلام میگردد, این عزیزان میتوانند از روز شنبه هفته آینده مورخه ۹۶/۸/۶ جهت دریافت جوایز خود به فروشگاه مرکزی واقع در دویست دستگاه مراجعه نمایند. فروش کالا از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تا ۷۹،۹۹۹،۹۹۹ریال-برندگان

کد خبر : 1449
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۸

باسلام خدمت دوستان احتراما اسامی ۱۱۱ نفر از برندگان جوایز خریداران در شش ماهه اول سال ۹۶ که به قید قرعه مشخص گردیده اند اعلام میگردد, این عزیزان میتوانند از روز شنبه هفته آینده مورخه ۹۶/۸/۶ جهت دریافت جوایز خود به فروشگاه مرکزی واقع در دویست دستگاه مراجعه نمایند.

فروش کالا از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تا ۷۹،۹۹۹،۹۹۹ریال-برندگان جایزه ۷۵۰،۰۰۰ریالی
ردیف نام شخص کد پرسنلی جایزه حواله خرید
۱ بیگدلی – عبداله ۷۸۳۶۱ صندلی تاشو ۲۵۰,۰۰۰
۲ شوشتری زاده – محمد ۹۳۲۳۸ ۷۵۰,۰۰۰
۳ کلاه کج -عادل ۸۹۰۰۲۷۳ فلاسک ۵۰۰,۰۰۰
۴ زرگانی -حسین ۴۱۷۶۹۶ ۷۵۰,۰۰۰
۵ ممبینی – کورش ۹۳۷۳۴ کلمن ۳ تیکه
۶ بختیاری – حمیدرضا ۸۹۰۶۳۱۰ ۷۵۰,۰۰۰
۷ محمدی -عباس ۸۹۱۵۳۷۸ فلاسک ۵۰۰,۰۰۰
۸ بدوی – عزیز ۸۹۶۰۵ ۷۵۰,۰۰۰
۹ داودی -ابوالفتح ۷۳۷۳۳ ۷۵۰,۰۰۰
۱۰ قاسمی -کمیل ۴۲۵۹۴۰ پتو یک نفره
۱۱ ممبینی -منوچهر ۸۹۱۷۹۸۲ ۷۵۰,۰۰۰
۱۲ میاحی راد – محمدصالح ۸۹۲۰۸۴۳ ترازو فلر
۱۳ زارعی – مهدی ۴۱۷۶۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
۱۴ غرابی  – سیدحسن ۷۵۲۵۶ ترازو فلر
۱۵ حیدری نیا – بهنام ۸۹۰۰۹۷۴ کلمن ۳ تیکه
۱۶ اسدپوردیمچه – علی ۹۰۰۳۷۸۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۷ کیکاوسی نژاد – پژمان ۸۹۲۹۲۵۵ ۷۵۰,۰۰۰
۱۸ عموری – جاسم ۹۷۸۷۰ صندلی تاشو ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ راکی – ایرج ۱۱۵۷۳۸ ۷۵۰,۰۰۰
۲۰ عارتی رامهرمز- عبدالنبی ۷۲۷۶۱ فلاسک ۵۰۰,۰۰۰
۲۱ زبیدی -جابر ۸۹۳۱۲۳۳ ۷۵۰,۰۰۰
۲۲ جامعی – رضا ۴۱۰۵۹۴ ترازو فلر
۲۳ عمور – حسین ۷۴۱۷۹ ۷۵۰,۰۰۰
۲۴ صالحی تبار – توفیق ۸۹۰۵۴۸۸ پتو یک نفره
۲۵ جمالی گندمانی – منصور ۴۲۸۰۷۸ ۷۵۰,۰۰۰
۲۶ امیرزاده -عباس ۴۱۸۴۷۱ پتو یک نفره
۲۷ قهوه گون – عبدالحسین ۷۱۹۴۳ پتو یک نفره
۲۸ رشیدنژادحیدری -سیدعلی ۸۹۱۵۵۵۶ ۷۵۰,۰۰۰
۲۹ آزاده – منصور ۸۴۷۹۴ ۷۵۰,۰۰۰
۳۰ ملک – حسین ۴۲۷۰۸۰ کلمن ۳ تیکه
۳۱ یونس – نواصر ۴۰۵۴۶۹ ۷۵۰,۰۰۰
۳۲ تفانی –  علی ۴۰۰۸۱۵ ۷۵۰,۰۰۰
۳۳ اسدی تبار – سیروس ۸۹۱۳۴۴۸ ۷۵۰,۰۰۰
۳۴ ساجدی  -محمد ۴۲۲۸۵۱ ۷۵۰,۰۰۰
۳۵ بابک همت خواه ۶٫۵E+07 ماست بند
۳۶ دلفیه -محسن ۴۲۳۲۲۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۷ ناصری اورک – علی حسین ۴۲۷۲۱۷ صندلی تاشو ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ ویسی زاده -عاشور ۹۱۵۲۹ ۷۵۰,۰۰۰
۳۹ زرگانی -نادر ۸۹۱۸۸۲۲ ۷۵۰,۰۰۰
۴۰ امیری – اسکندر ۹۳۷۱۸ صندلی تاشو ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ صباغ -سامان ۴۲۰۹۸۱ ۷۵۰,۰۰۰
۴۲ هوشمندآلی –  محمدکاظم ۸۴۷۰۱ ۷۵۰,۰۰۰
۴۳ صادقی -حسین ۹۴۷۰۶ ۷۵۰,۰۰۰
۴۴ دریس شرحانی – عبدالامیر ۴۱۱۲۹۹ ۷۵۰,۰۰۰
۴۵ ایزدی- غلامرضا ۴۲۷۰۴۷ ۷۵۰,۰۰۰
۴۶ عباس نژاد-ابراهیم ۴۲۰۱۰۷ فلاسک ۵۰۰,۰۰۰
۴۷ حیدرپورفریدن- محمدرضا ۹۲۴۲۸ پتو یک نفره
۴۸ باوی – حمد ۴۱۰۸۸۸ ۷۵۰,۰۰۰
۴۹ حسین وند – ماهرخ ۸۴۰۵۱ ۷۵۰,۰۰۰
۵۰ کردانی  -حبیب ۹۰۲۴۷ پتو یک نفره
۵۱ بهزادی فرد – محمدیوسف ۴۰۱۴۲۱ ۷۵۰,۰۰۰
۵۲ حزباوی -جلیل ۸۹۰۷۴۲۱ ۷۵۰,۰۰۰
۵۳ قاسمی لاغرکی- افراسیاب ۹۶۹۰۳ ۷۵۰,۰۰۰
۵۴ حسینی -سیداصغر ۴۱۵۰۹۰ پتو یک نفره
۵۵ بوبانی-بهزاد ۹۲۶۳۱ فلاسک ۵۰۰,۰۰۰
۵۶ خسروی -محمد ۴۱۷۷۴۲ ۷۵۰,۰۰۰
۵۷ شمس -بهزاد ۸۹۰۳۳۱۱ فلاسک ۵۰۰,۰۰۰
۵۸ زهیری – عبدالرضا ۴۰۶۸۳۰ ۷۵۰,۰۰۰
۵۹ نبگانی – محمد ۴۰۵۸۵۰ ۷۵۰,۰۰۰
۶۰ صادقی مفرد – مهدی ۷۷۲۵۹ ماست بند
۶۱ زبیدی -عبدالکاظم ۷۳۴۱۵ ۷۵۰,۰۰۰
۶۲ سخیراوی -حمید ۴۲۱۵۰۲ پتو یک نفره
۶۳ عباسی طرفی -مالک ۸۹۰۱۳۷۷ ۷۵۰,۰۰۰
۶۴ شمخانی زاده -کریم ۸۹۲۱۳۶۰ ۷۵۰,۰۰۰
۶۵ چهارمحالی -علیرضا ۸۹۰۷۰۴۹ فلاسک ۵۰۰,۰۰۰
۶۶ الفت -رضا ۹۱۰۲۱۷۶ صندلی تاشو ۲۵۰,۰۰۰
۶۷ نوذری – حمید  رضا ۹۲۱۴۲ ۷۵۰,۰۰۰
۶۸ زیبائی- هوشنگ ۴۰۳۷۴۱ ۷۵۰,۰۰۰
۶۹ کیکاووس نژاد- حسین ۶۳۶۵۷ کلمن ۳ تیکه
۷۰ حمیدیان مقدم -مهدی ۴۲۶۸۶۵ پتو یک نفره
۷۱ سادات تلغری -غلامرضا ۸۹۰۲۶۶۷ ۷۵۰,۰۰۰
۷۲ علی – قیم ۹۱۷۳۱ ۷۵۰,۰۰۰
۷۳ مراقی -منصور ۹۰۰۱۸۶۸ ۷۵۰,۰۰۰
۷۴ خزامی-مهدی ۴۱۷۵۵۶ ۷۵۰,۰۰۰
۷۵ عظیم زاده – محمدرضا ۷۸۵۴۹ کلمن ۳ تیکه
۷۶ احمدی – عیسی ۸۹۱۷۲۰۶ ۷۵۰,۰۰۰
۷۷ فرید – علیرضا ۹۰۰۵۱ پتو یک نفره
۷۸ سنگل – ناصر ۴۰۰۰۴۱ ۷۵۰,۰۰۰
۷۹ اجرش -حسن ۴۰۷۰۵۴ ساک سامسونت سناتور
۸۰ شایعی نژاد-سلیم ۴۰۲۶۳۰ پتو یک نفره
۸۱ بزرگیان – شاهرخ ۴۰۰۵۳۰ ۷۵۰,۰۰۰
۸۲ شبیبی – سید سلمان ۷۲۱۸۴ ۷۵۰,۰۰۰
۸۳ سبزعلی زاده – غلام  محمد ۷۹۹۷۹ ۷۵۰,۰۰۰
۸۴ فرامرزی- محمدرضا ۹۵۸۸۵ ۷۵۰,۰۰۰
۸۵ زادی -عباس ۹۱۳۴۱ ۷۵۰,۰۰۰
۸۶ نوروزی  – چراغعلی ۴۱۰۴۹۷ ۷۵۰,۰۰۰
۸۷ موسوی  -سیدمحمد ۷۸۰۹۳ ۷۵۰,۰۰۰
۸۸ بدوی طرف زاده- شهاب ۴۱۵۰۴۹ پتو یک نفره
۸۹ نداف  زاده  –  علی اکبر ۴۰۲۸۱۸ ۷۵۰,۰۰۰
۹۰ مروانه – جاسم ۴۱۱۴۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۹۱ بهادران باغبهادرانی – عبداله ۹۰۱۰۷ ۷۵۰,۰۰۰
۹۲ زهیری -خزعل ۴۰۰۶۴۵ ۷۵۰,۰۰۰

 

فروش کالا از ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تا ۱۰۹،۹۹۹،۹۹۹ریال-برندگان جایزه ۱،۵۰۰،۰۰۰ریالی
ردیف نام شخص کد پرسنلی جایزه حواله خرید
۱ رضائیان –  مسعود ۷۹۷۶۶ پنکه پایه دار بدون کنترل ۲۵۰,۰۰۰
۲ کاردان –  محمدرشید ۴۰۱۱۹۶ کلمن دوقلو
۳ لطیف حسینی- سیدحسین ۹۴۵۵۲ پنکه پایه دار کنترلی
۴ مرادی سرمیدانی – سیاوش ۸۰۰۸۰ ترازو فلر ۵۰۰,۰۰۰
۵ برزیگر- محمدحسین ۴۲۲۴۲۸ کلمن دوقلو
۶ حزبه -سعید ۹۳۴۳۲ پنکه پایه دار بدون کنترل ۲۵۰,۰۰۰
۷ لرگرددزفولی نژاد-غلامرضا ۴۰۲۴۰۱ پنکه پایه دار بدون کنترل ۲۵۰,۰۰۰
۸ شیالی -سیف اله ۷۴۸۲۹ پنکه پایه دار کنترلی
۹ باران وند-سیاوش ۴۲۳۸۰۷ کلمن دوقلو
۱۰ زالی کاهکش – فرزاد ۴۰۳۲۵۳ پنکه پایه دار کنترلی
۱۱ قنواتی نژاد-عبدالحسن ۷۸۲۵۵ ترازو فلر ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ بابازادگان-نادر ۴۱۳۱۶۰ سامسونت هما
۱۳ عامری- عباس ۹E+06 سامسونت پرزیدنت
۱۴ ارزانی بیرگانی – کاوس ۸۸۵۶۱ ترازو فلر ۵۰۰,۰۰۰
۱۵ فضلی مقدم  – علی ۶۸۱۸۷ کلمن دوقلو

 

فروش کالا از ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تا ۱۴۹،۹۹۹،۹۹۹ریال – برندگان جایزه ۲،۰۰۰،۰۰۰ریالی
ردیف نام شخص کد پرسنلی جایزه حواله خرید
۱ خورشید جابری- کبری ۴۰۴۵۰۱ سشوار هاردستون ۷۵۰,۰۰۰
۲ دل پیشه – رحیم ۴۰۷۶۳۱ اتو عرشیا
۳ رضائی مهر – احمد ۴۱۷۴۷۵ اتو عرشیا

 

فروش کالا از ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تا ۱۷۹،۹۹۹،۹۹۹ریال – برنده جایزه ۲،۵۰۰،۰۰۰ریالی
ردیف نام شخص کد پرسنلی جایزه حواله خرید
۱ محمدی – عبدالرضا ۶۹۱۴۱ اتو عرشیا ۵۰۰,۰۰۰

 

برچسب ها :

ناموجود