آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند، جسله مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۷ در محل: اهواز، منازل ۲۰۰ دستگاه صنایع فولاد خوزستان، سالن چند منظوره تشکیل می گردد. از اعضای محترم دعوت می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند.

کد خبر : 963
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند، جسله مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ رأس ساعت ۱۷ در محل: اهواز، منازل ۲۰۰ دستگاه صنایع فولاد خوزستان، سالن چند منظوره تشکیل می گردد. از اعضای محترم دعوت می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند.

 

توضیحات:

به موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو یک رای خواهد بود. اعضایی که نمی توانند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند، از تاریخ انتشار این آگهی تا ۷۲ ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی، به همراه وکیل خود به دفتر تعاونی به آدرس فوق مراجعه و وکالت نامه خود را تکمیل و برگه حضور در جلسه دریافت نماید.

 

دستور جلسه:

۱) انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶

۲) قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان در سال ۱۳۹۵

۳) قرائت گزارش حسابرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۵

۴) طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵

۵) طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶

۶) گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه

۷) اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود سال ۱۳۹۵

۸) تعیین حقوق، مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیئت مدیره برار با آیین نامه مربوطه

۹) تعیین حق الزحمه بازرسان

۱۰) طرح و تصویب پاداش بازرسان، مدیران و کارکنان از محل سود سال ۱۳۹۵

۱۱) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فروش بخشی از سهام شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری توسعه فولاد جنوب

 

رئیس هیئت مدیره
محمدرضا بینا

 

تصویر آگهی روزنامه

 

برچسب ها :

ناموجود