کیوان کیانی

تایید سلامت انتخابات پرشور تعاونی مایه سربلندی اجتماعی و ترویج امید به آینده است

تایید سلامت انتخابات پرشور تعاونی مایه سربلندی اجتماعی و ترویج امید به آینده است

مدیرعامل تعاونی کارکنان فولاد خوزستان گفت: تایید سلامت انتخابات پرشور تعاونی مایه سربلندی اجتماعی و ترویج امید به آینده است و این دستاورد بیسابقه را که با مشارکت حداکثری و استقبال گرم اعضا از صندوقهای رأی بدست آمد باید با افتخار به خانواده بزرگ فولاد خوزستان تهنیت گفت. بگزارش خبرنگار ما، داریوش احمدی مدیرعامل تعاونی

انتخابات پرشور و تاریخی ۱۴۰۲  تعاونی کارکنان فولادخوزستان رسما تایید شد

انتخابات پرشور و تاریخی ۱۴۰۲ تعاونی کارکنان فولادخوزستان رسما تایید شد

در پی برگزاری انتخابات پرشور و تاریخی در بزرگترین مجمع عمومی شرکت تعاونی کارکنان فولادخوزستان در شهریورماه ۱۴۰۲ با مشارکت هزاران نفر از اعضا در تالار امام خامنه‌ای مجتمع فجر اهواز، و طی بیش از یکصد و سی روز بررسی فشرده مستندات توسط مرجع قانونی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی غرب شهرستان اهواز سلامت