اسامی کاندیداهای سمت بازرس تعاونی سال ۹۷

اسامی کاندیداهای سمت بازرس تعاونی سال ۹۷

بدینوسیله اسامی کاندیداهای سمت بازرس تعاونی برای سال ۹۷ و براساس حروف الفبا اعلام میگردند, تاریخ انتخابات همزمان با برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی تعاونی در تاریخ ۲۵ شهریور خواهد بود. کد داوطلب نام و نام خانوداگی ۱۰۰۱ محمود آذرخوش ۱۰۰۲ داریوش الهی ۱۰۰۳ علی جهانبین ۱۰۰۴ برزو رحیم دشتی ۱۰۰۵ حبیب اله رضایی ۱۰۰۶

کد خبر : 1632
تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲:۰۳

بدینوسیله اسامی کاندیداهای سمت بازرس تعاونی برای سال ۹۷ و براساس حروف الفبا اعلام میگردند, تاریخ انتخابات همزمان با برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی تعاونی در تاریخ ۲۵ شهریور خواهد بود.

کد داوطلب

نام و نام خانوداگی
۱۰۰۱

محمود آذرخوش

۱۰۰۲ داریوش الهی
۱۰۰۳ علی جهانبین
۱۰۰۴ برزو رحیم دشتی
۱۰۰۵ حبیب اله رضایی
۱۰۰۶ حیدر کریمیان
۱۰۰۷ علیرضا کعبی نژادیان
۱۰۰۸ عبدالحسین کمایی
۱۰۰۹ غلامرضا مجدم
۱۰۱۰ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران
۱۰۱۱ موسسه حسابرسی فراگیر اصول
۱۰۱۲ ظهراب مرادی
۱۰۱۳ امیرحسین نوری
۱۰۱۴ محمود یاقوت پور

برچسب ها :

ناموجود