لیست اعضای هیات مدیره

   حمید رضا مجدی نسب
 سمت:مدیرعامل
سوابق اجرایی:
۳۰سال سابقه فعالیتهای اقتصادی وفرهنگی در استان خوزستان
   سید محمدرضا بینا
 سمت:رئیس هیات مدیره
 سوابق اجرایی:

مهندسی و کارشناسی ارشد مدیریت
۱۴ سال کار عمرانی وخدماتی
معاون طرح وبرنامه وبودجه منطقه آزاد اروند
مدیر برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت فولاد خوزستان
مدیر فروش خدمات مهندسی شرکت فولاد خوزستان
مدیر مالی اداری طرح نیروگاه ۵۰۰مگاواتی وپروژه بیمارستان ۹۶تختخوابی فولاد خوزستان

 

 

  داریوش احمدی
 سمت :نایب رئیس هیات مدیره

سوابق اجرایی: دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری

مدیر مالی تعاونی مصرف فولاد بیش از ۲۵ سال

مشاور مالی و حسابداری جهاد دانشگاهی

 

   مصطفی مراحل
 سمت :عضو هیات مدیره
سوابق اجرایی:
لیسانس علوم اقتصادی،۱۳سال سابقه مدیریت،کارشناس سفارشات خارج،سرپرست خرید مواد کمکی،مدیر خرید مواد مصرفی،مدیر بازرگانی شرکت ascotec ژاپن،مدیر خرید خدمات و امور قراردادها

 

   سید محمد جواد موسوی شوشتری
 سمت:عضو هیات مدیره
سوابق اجرایی:
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان ،سابقه مدیریت ۱۷ سال،کارشناس برنامه ریزی تولید،رئیس برنامه ریزی تعمیرات،مدیرفنی وبرنامه ریزی نت،مدیر نگهداری وتعمیرات،رئیس کمیسیون معاملات شرکت فولاد خوزستان

 

  اسداله مرادی
 سمت:عضو هیات مدیره
سوابق اجرایی:

 

   علی جهان بین
 سمت:بازرس
سوابق اجرایی:
لیسانس حسابداری،مدیرحسابداری عمومی،سابقه مدیریت ۱۱سال،سابقه خدمت ۲۳ سال

 

 ظهراب مرادی
 سمت:بازرس
سوابق اجرایی:
لیسانس بازرگانی،۲۹سال سابقه خدمت در شرکت فولاد خوزستان،۳سال عضویت در هیئت مدیره شرکت ایثارگران،۲سال بازرس شرکت ایثارگران،۲سال عضو هیئت مدیره تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز از سال۶۷تا۷۰